Trang chủ Việt Nam TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng

TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng

qua admin
0 nhận xét

Thi công bờ kè tại kênh Ngang số 3 trên đường Nguyễn Sĩ Cố (quận 8) chiều 26-11 – Ảnh: ĐỨC PHÚ

bộkếhochchvàchầutưvừakiếnnghịthủtướngphêduyệtoiềuchỉnhchủtrươngutưdựáncảithiệnmôitrườngnướctp.hcm、 chỉnh thời gian thi công hoàn thành dự án từ tháng 6-2022 sang tháng 12-2023 (không bao gồm thời gian bảo hành và thời gian quyết toán hoàn thành).

trườnghợpdựánchượcphêphêduyệtoiềunh, bộkếkếhochvàchutưkiếnnghịthng giao ubnd tpthựchiệndựántheongquy cam kết thực hiựn dự ốỿ

TP chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong việc giải quyết các khó khān, vướng mắc; số liệu tính toán, bố tri đầy đủ kế hoạch các nguồn vốn cho dự án; đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn. trườnghợpkhônghoànhthànhthoungthờihạnācphêduyệt、tp. hcmchhịutráchnhiệmbốtrícácnguồnvốnkháctthựchiệncáchngmụcchhhhong

Dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 11.281,26 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản khoảng 9.831,26 tỉ đồng, còn lại là vốn đốốốố Dự án được triển khai từ năm 2010 và được phê duyệt thời gian hoàn thành vào tháng 6 -2022.

</p> <p><span style="">Dự án gồm 6 gói thầu xây lắp, triển khai </span><span style="">xây dựng nhằm </span><span style="">hoànthiệnhệngthoátnướcmưanhằmchchốngngậpúngvàgiảiquyếtvấn性vệsinhmôitrườngchocáckhuvựctrũngcủatp Dự án còn cải thiện điều kiện vệ sinh moi trường thông qua việc xây dựng và phát triển hệ thống thu gom và xử lý nớc thải.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/11/26/dsc07826-1669462983151104570873.jpg" id="img_7e3cee70-6d7f-11ed-a27d-61c20653afd1" w="6000" h="4000" alt="TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng - Ảnh 2." title="TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng - Ảnh 2." rel="lightbox" photoid="7e3cee70-6d7f-11ed-a27d-61c20653afd1" type="photo" style="max-width:100%;" data-original="https://cdn.tuoitre.vn/2022/11/26/dsc07826-1669462983151104570873.jpg" width="" height=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption"> <p data-placeholder="[nhập chú thích]" class="">Bờ kè dọc kênh đoạn đường Bùi Huy Bích (phường 13, quận 8) vẫn còn ngổn ngang – Ảnh: ĐỨC PHÚ</p> </div> </div> <p>Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về ý kiến ​​giải trình việc gia hạn thời gian thực hiện, UBND TP cho biết d<span style="">Tuy nhiên, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ nên cần gia hạn thành vào tháng 12-2023.</span></p> <p><span style="">Về nguyên nhân, do </span><span style="">ảnh hưởng của dịch COVID-19 là nguyên nhân chính làm kéo dài thời gian thực hiện dự án; vật liệu xây dựng khan hiếm, giá vật liệu tăng cao (có thời điểm giá sắt, thép tăng 30-40%). </span><span style="">Một số gói thầu thi công tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao nên thời gian thi công ngắn, chủ yếu phải thi công vào ban đêm.</span></p> <p><span style="">vềchiphíphátinhdo hchỉnhthờigianthựchhiệnvàtráchnhiệmchitrả, theo ubnd tp, hiệnnaycácgóithucủadựựántron thể sau khi hoàn thành thi công. </span></p> <p><span style="">Theotínhtoansơbộ, chiphíphátinhnày (nếucó)</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="wrapnote"> <p>theo hekiếncủabộtàichính, việcxuấtgiahạnthờigian thhioundựán sex nhếtn¡ 2026(baogồmcảthờigianbảobảohànhcon nợ gốc của dự án. Tuy nhiên, dự án đã thực hiện gia hạn 2 lần. trườnghợpaượcthủtướngphêduyệtgiahạn、性nghịtp.hcmcamkếtthựchhioundựántheo cungtiến</p> </div></div> <div class="mads-block"></div> <div class="penci-single-link-pages"> </div> <div class="post-tags"> <a href="https://bestinvn.vn/topics/an/" rel="tag">Ấn</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ben-phu-dinh/" rel="tag">bến phú định</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cai/" rel="tag">cãi</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cai-tao-kenh/" rel="tag">cải tạo kênh</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/cai-thien-moi-truong-nuoc-tp-hcm/" rel="tag">cải thiện môi trường nước tp.hcm</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/du/" rel="tag">dữ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/do/" rel="tag">Độ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/dong/" rel="tag">đồng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/he-thong-thoat-nuoc/" rel="tag">hệ thống thoát nước</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/hon/" rel="tag">hôn</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/kenh-tau-hu/" rel="tag">kênh tàu hũ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/lui/" rel="tag">lùi</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/moi/" rel="tag">mới</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/nuoc/" rel="tag">nước</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thang/" rel="tag">Thắng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/thien/" rel="tag">thiện</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ti/" rel="tag">tỉ</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tien/" rel="tag">tiền</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/tphcm/" rel="tag">TPHCM</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/truong/" rel="tag">trưởng</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/ve-sinh-moi-truong/" rel="tag">vệ sinh môi trường</a><a href="https://bestinvn.vn/topics/von-vay-oda/" rel="tag">vốn vay oda</a> </div> </div> </div> <div class="tags-share-box single-post-share tags-share-box-s2 tags-share-box-2_3 social-align-center"> <span class="penci-social-share-text">Đăng lại</span> <div class="post-share"> <span class="post-share-item post-share-plike"> <span class="count-number-like">0</span><a href="#" aria-label="Like this post" class="penci-post-like single-like-button" data-post_id="97896" title="Like" data-like="Like" data-unlike="Unlike"><i class="penci-faicon fa fa-heart-o" ></i></a> </span> <div class="list-posts-share"><a class="post-share-item post-share-facebook" aria-label="Share on Facebook" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang/"><i class="penci-faicon penciicon-facebook" ></i><span class="dt-share">Facebook</span></a><a class="post-share-item post-share-twitter" aria-label="Share on Twitter" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Check%20out%20this%20article:%20TP.HCM%3A%20D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20c%E1%BA%A3i%20thi%E1%BB%87n%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20h%C6%A1n%2011.000%20t%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%93ng%20l%C3%B9i%20ti%E1%BA%BFn%20%C4%91%E1%BB%99%2018%20th%C3%A1ng%20-%20https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang/"><i class="penci-faicon penciicon-twitter" ></i><span class="dt-share">Twitter</span></a><a class="post-share-item post-share-pinterest" aria-label="Pin to Pinterest" data-pin-do="none" rel="noreferrer" onclick="var e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e);"><i class="penci-faicon penciicon-pinterest" ></i><span class="dt-share">Pinterest</span></a><a class="post-share-item post-share-tumblr" aria-label="Share on Tumblr" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2Ftp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang%2F&name=TP.HCM%3A%20D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20c%E1%BA%A3i%20thi%E1%BB%87n%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20h%C6%A1n%2011.000%20t%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%93ng%20l%C3%B9i%20ti%E1%BA%BFn%20%C4%91%E1%BB%99%2018%20th%C3%A1ng"><i class="penci-faicon penciicon-tumblr" ></i><span class="dt-share">Tumblr</span></a><a class="post-share-item post-share-vk" aria-label="Share on VK" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://vk.com/share.php?url=https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang/"><i class="penci-faicon penciicon-vk" ></i><span class="dt-share">VK</span></a><a class="post-share-item post-share-whatsapp" aria-label="Share on Whatsapp" target="_blank" rel="noreferrer" href="https://api.whatsapp.com/send?text=TP.HCM%3A%20D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%20c%E1%BA%A3i%20thi%E1%BB%87n%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20h%C6%A1n%2011.000%20t%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BB%93ng%20l%C3%B9i%20ti%E1%BA%BFn%20%C4%91%E1%BB%99%2018%20th%C3%A1ng %0A%0A https%3A%2F%2Fbestinvn.vn%2Fviet-nam%2Ftp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang%2F"><i class="penci-faicon penciicon-whatsapp" ></i><span class="dt-share">Whatsapp</span></a><a class="post-share-item post-share-email" target="_blank" aria-label="Share via Email" rel="noreferrer" href="mailto:?subject=TP.HCM:%20Dự%20án%20cải%20thiện%20môi%20trường%20nước%20hơn%2011.000%20tỉ%20đồng%20lùi%20tiến%20độ%2018%20tháng&BODY=https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang/"><i class="penci-faicon penciicon-email" ></i><span class="dt-share">Email</span></a></div> </div> </div> <div class="post-author abio-style-2 bioimg-sround"> <div class="author-img"> <img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=100&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=200&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' decoding='async'/> </div> <div class="author-content"> <h5><a href="https://bestinvn.vn/author/admin/" title="Tác giả admin" rel="author">admin</a></h5> <p></p> <div class="bio-social"> <a rel="noreferrer" target="_blank" class="author-social" href="https://bestinvn.vn"><i class="penci-faicon fa fa-globe" ></i></a> </div> </div> </div> <div class="post-pagination"> <div class="prev-post"> <div class="prev-post-inner"> <div class="prev-post-title"> <span>bài trước</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/phuong-tay-dau-dau-vi-vu-khi-cung-cap-cho-ukraine-hao-mon-voi-toc-do-chong-mat/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="prev-title">Phương Tây đau đầu vì vũ khí cung cấp cho Ukraine hao mòn với tốc độ chóng mặt</h5> </div> </a> </div> </div> <div class="next-post"> <div class="next-post-inner"> <div class="prev-post-title next-post-title"> <span>bài tiếp theo</span> </div> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/phim-moi-cua-nhan-phuc-vinh/"> <div class="pagi-text"> <h5 class="next-title">Phim mới của Nhan Phúc Vinh</h5> </div> </a> </div> </div> </div> <div class="post-related penci-posts-related-grid"> <div class="post-title-box"><h4 class="post-box-title">You may also like</h4></div> <div class="penci-related-carousel penci-related-grid-display"> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/hoktig/2023_01_27/mien-tay-2-9769.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lam-lung-muu-sinh-thoi/" title="‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lam-lung-muu-sinh-thoi/">‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:26:20+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/vuongdinhhue-16748208896191720668520-32-0-660-1200-crop-1674820910508893796716.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chu-tich-quoc-hoi-kiem-toan-phai-luon-mai-sac-hai-vu-khi/" title="Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán phải luôn mài sắc hai ‘vũ khí’"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chu-tich-quoc-hoi-kiem-toan-phai-luon-mai-sac-hai-vu-khi/">Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán phải luôn mài sắc hai ‘vũ khí’</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:53:06+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/dcxpcwvo/2023_01_27/trieu-cuong-1319.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-co-mua-chieu-toi-mung-6-muc-nuoc-song-sai-gon-gan-cham-moc-lich-su/" title="TP.HCM có mưa chiều tối mùng 6; mực nước sông Sài Gòn gần chạm mốc lịch sử"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-co-mua-chieu-toi-mung-6-muc-nuoc-song-sai-gon-gan-cham-moc-lich-su/">TP.HCM có mưa chiều tối mùng 6; mực nước sông Sài Gòn gần...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:23:55+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/lay-y-kien-01-16748148882411675850991-16748190474271245714452-92-0-427-640-crop-16748190754481955254263.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/pho-thu-tuong-tran-hong-ha-sua-luat-dat-dai-can-lang-nghe-y-kien-dia-phuong/" title="Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Sửa Luật đất đai, cần lắng nghe ý kiến địa phương"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/pho-thu-tuong-tran-hong-ha-sua-luat-dat-dai-can-lang-nghe-y-kien-dia-phuong/">Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Sửa Luật đất đai, cần lắng nghe...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:53:07+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/mzdiv/2023_01_27/dsc-2401-2211.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-ret-hai/" title="Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét hại"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-ret-hai/">Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét hại</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:23:03+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> <div class="item-related"> <a class="related-thumb penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/28/anh-thum-346.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/doc-dao-le-ruoc-nguoi-thuong-tho-len-mieu-tien-cong-o-dao-ha-nam/" title="Độc đáo lễ rước người thượng thọ lên miếu Tiên Công ở đảo Hà Nam"> </a> <h3> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/doc-dao-le-ruoc-nguoi-thuong-tho-len-mieu-tien-cong-o-dao-ha-nam/">Độc đáo lễ rước người thượng thọ lên miếu Tiên Công ở đảo...</a> </h3> <span class="date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T20:53:03+00:00">January 28, 2023</time></span> </div> </div></div> <div class="post-comments no-comment-yet penci-comments-hide-0" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><span>Để lại một bình luận</span> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang/#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3><form action="https://bestinvn.vn/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" placeholder="Bình luận của bạn" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><input id="author" name="author" type="text" value="" placeholder="Tên*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-email"><input id="email" name="email" type="text" value="" placeholder="E-mail*" size="30" aria-required='true' /></p> <p class="comment-form-url"><input id="url" name="url" type="text" value="" placeholder="Trang mạng" size="30" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /><span class="comment-form-cookies-text" for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên, email và trang web của tôi trong trình duyệt này cho lần tôi nhận xét tiếp theo.</span></p> <div class="sgr-main"></div><p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi đi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='97896' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> <!-- end comments div --> </article> </div> </div> <!-- MagenetMonetization 4 --> <div id="sidebar" class="penci-sidebar-right penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pcsb-boxed-whole pciconp-right pcicon-right penci-sticky-sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="search-2" class="widget widget_search"><form role="search" method="get" class="pc-searchform" action="https://bestinvn.vn/"> <div class="pc-searchform-inner"> <input type="text" class="search-input" placeholder="Nhập và nhấn enter ..." name="s"/> <i class="penciicon-magnifiying-glass"></i> <input type="submit" class="searchsubmit" value="Tìm kiếm"/> </div> </form> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="penci_latest_news_widget-1" class="widget penci_latest_news_widget"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Bài viết gần đây</span></h3> <ul id="penci-latestwg-6518" class="side-newsfeed"> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/hoktig/2023_01_27/mien-tay-2-9769.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lam-lung-muu-sinh-thoi/" title="‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lam-lung-muu-sinh-thoi/" rel="bookmark" title="‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’"> ‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’ </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/wpxlcqjwq/2023_01_18/sk170104-anh1-2149.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thay-nuoc-tieu-co-mau-nay-mau-di-kham-gan/" title="Thấy nước tiểu có màu này, mau đi khám gan!"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thay-nuoc-tieu-co-mau-nay-mau-di-kham-gan/" rel="bookmark" title="Thấy nước tiểu có màu này, mau đi khám gan!"> Thấy nước tiểu có màu này, mau đi khám gan! </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/xe-hang-a-tai-viet-nam-cho-vinfast-tro-lai-de-pha-vo-the-doc-ton-cua-xe-han-dan-tri-crop-1674919984913.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/xe-hang-a-tai-viet-nam-cho-vinfast-pha-vo-the-doc-ton-cua-xe-han/" title="Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast phá vỡ thế độc tôn của xe Hàn"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/xe-hang-a-tai-viet-nam-cho-vinfast-pha-vo-the-doc-ton-cua-xe-han/" rel="bookmark" title="Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast phá vỡ thế độc tôn của xe Hàn"> Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast phá vỡ thế độc tôn của xe Hàn </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/3208380318144860429585922941985450712062959n-16716087378791536853674-229-0-1301-2048-crop-1674897302686438952526.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nha-la-xe-xe-nha-ve-nha/" title="Nhà là xe, xe nhà về nhà"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nha-la-xe-xe-nha-ve-nha/" rel="bookmark" title="Nhà là xe, xe nhà về nhà"> Nhà là xe, xe nhà về nhà </a> </h4> </div> </div> </li> <li class="penci-feed"> <div class="side-item"> <div class="side-image"> <a class="penci-image-holder penci-lazy small-fix-size" rel="bookmark" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/01/29/casemiro-1674941697-1674941705-5187-1674942590.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Iwe-4t6a33L5hfPj3oPMDw" href="https://bestinvn.vn/the-thao/casemiro-giup-man-utd-thang-dam/" title="Casemiro giúp Man Utd thắng đậm"></a> </div> <div class="side-item-text"> <h4 class="side-title-post"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/casemiro-giup-man-utd-thang-dam/" rel="bookmark" title="Casemiro giúp Man Utd thắng đậm"> Casemiro giúp Man Utd thắng đậm </a> </h4> </div> </div> </li> </ul> <style type="text/css">.widget ul#penci-latestwg-6518 li:not(.featured-news) .side-item .side-item-text h4 a{ font-size: 14px; }.widget ul#penci-latestwg-6518 li .side-item .side-item-text .side-item-meta{ font-size: 12px; }</style></aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="categories-1" class="widget widget_categories"><h3 class="widget-title penci-border-arrow"><span class="inner-arrow">Thể loại</span></h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-19"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí <span class="category-item-count">(13,694)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-18"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh <span class="category-item-count">(13,271)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-17"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới <span class="category-item-count">(11,569)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao <span class="category-item-count">(11,321)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-60297"><a href="https://bestinvn.vn/sections/trending/">Trending <span class="category-item-count">(36)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="https://bestinvn.vn/sections/uncategorized/">Uncategorized <span class="category-item-count">(1)</span></a> </li> <li class="cat-item cat-item-16"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam <span class="category-item-count">(11,456)</span></a> </li> </ul> </aside><!-- MagenetMonetization 5 --><aside id="block-4" class="widget widget_block"><div class="is-layout-flow wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container"><h2>Những ý kiến ​​gần đây</h2><div class="no-comments wp-block-latest-comments">No comments to show.</div></div></div></aside> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- wmm d --> <div class="clear-footer"></div> <footer id="footer-section" class="penci-footer-social-media penci-lazy" itemscope itemtype="https://schema.org/WPFooter"> <div class="container"> <div class="footer-logo-copyright footer-not-logo footer-not-gotop"> <div id="footer-copyright"> <p>Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</p> </div> </div> </div> </footer> </div><!-- End .wrapper-boxed --> <div class="penci-go-to-top-floating"><i class="penciicon-up-chevron"></i></div> <a id="close-sidebar-nav" class="header-1"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <nav id="sidebar-nav" class="header-1" role="navigation" itemscope itemtype="https://schema.org/SiteNavigationElement"> <div id="sidebar-nav-logo"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" width="443" height="63" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> <ul id="menu-main-menu-3" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/wpxlcqjwq/2023_01_18/sk170104-anh1-2149.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thay-nuoc-tieu-co-mau-nay-mau-di-kham-gan/" title="Thấy nước tiểu có màu này, mau đi khám gan!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thay-nuoc-tieu-co-mau-nay-mau-di-kham-gan/" title="Thấy nước tiểu có màu này, mau đi khám gan!">Thấy nước tiểu có màu này, mau đi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:25:55+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/ukraine-wsj-jpeg-1674886437-16-5141-9897-1674887532.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vDo-EXc2WSwz_7uvWc-f8A" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-don-suc-chiem-bakhmut-truoc-khi-ukraine-nhan-xe-tang-phuong-tay/" title="Nga dồn sức chiếm Bakhmut trước khi Ukraine nhận xe tăng phương Tây"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-don-suc-chiem-bakhmut-truoc-khi-ukraine-nhan-xe-tang-phuong-tay/" title="Nga dồn sức chiếm Bakhmut trước khi Ukraine nhận xe tăng phương Tây">Nga dồn sức chiếm Bakhmut trước khi Ukraine…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:57:59+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/xa-su-ng-jerusalem-jpeg-167491-8529-4455-1674917401.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nfXJJ_H6SyvFZxqga-nPAA" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xa-sung-lien-tiep-o-jerusalem-nhieu-nuoc-keu-goi-israel-kiem-che/" title="Xả súng liên tiếp ở Jerusalem, nhiều nước kêu gọi Israel kiềm chế"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xa-sung-lien-tiep-o-jerusalem-nhieu-nuoc-keu-goi-israel-kiem-che/" title="Xả súng liên tiếp ở Jerusalem, nhiều nước kêu gọi Israel kiềm chế">Xả súng liên tiếp ở Jerusalem, nhiều nước…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T20:22:13+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://gdb.voanews.com/09410000-0a00-0242-23b3-08dae8df4dfd_w1200_r1.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-day-cuoc-chien-ukraine-sang-giai-doan-khac/" title="Nga đẩy cuộc chiến Ukraine sang ‘giai đoạn khác’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-day-cuoc-chien-ukraine-sang-giai-doan-khac/" title="Nga đẩy cuộc chiến Ukraine sang ‘giai đoạn khác’">Nga đẩy cuộc chiến Ukraine sang ‘giai đoạn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T17:20:22+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/ihvcpuo/2023_01_28/2023-01-25t164804z-420387842-rc2rxy9fs0gz-rtrmadp-3-usa-military-exports-672.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật">Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:53:11+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/hoktig/2023_01_27/mien-tay-2-9769.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lam-lung-muu-sinh-thoi/" title="‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lam-lung-muu-sinh-thoi/" title="‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’">‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:26:20+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/vuongdinhhue-16748208896191720668520-32-0-660-1200-crop-1674820910508893796716.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chu-tich-quoc-hoi-kiem-toan-phai-luon-mai-sac-hai-vu-khi/" title="Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán phải luôn mài sắc hai ‘vũ khí’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chu-tich-quoc-hoi-kiem-toan-phai-luon-mai-sac-hai-vu-khi/" title="Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán phải luôn mài sắc hai ‘vũ khí’">Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán phải luôn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:53:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/dcxpcwvo/2023_01_27/trieu-cuong-1319.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-co-mua-chieu-toi-mung-6-muc-nuoc-song-sai-gon-gan-cham-moc-lich-su/" title="TP.HCM có mưa chiều tối mùng 6; mực nước sông Sài Gòn gần chạm mốc lịch sử"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-co-mua-chieu-toi-mung-6-muc-nuoc-song-sai-gon-gan-cham-moc-lich-su/" title="TP.HCM có mưa chiều tối mùng 6; mực nước sông Sài Gòn gần chạm mốc lịch sử">TP.HCM có mưa chiều tối mùng 6; mực…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:23:55+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/lay-y-kien-01-16748148882411675850991-16748190474271245714452-92-0-427-640-crop-16748190754481955254263.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/pho-thu-tuong-tran-hong-ha-sua-luat-dat-dai-can-lang-nghe-y-kien-dia-phuong/" title="Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Sửa Luật đất đai, cần lắng nghe ý kiến địa phương"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/pho-thu-tuong-tran-hong-ha-sua-luat-dat-dai-can-lang-nghe-y-kien-dia-phuong/" title="Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Sửa Luật đất đai, cần lắng nghe ý kiến địa phương">Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Sửa Luật…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:53:07+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/mzdiv/2023_01_27/dsc-2401-2211.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-ret-hai/" title="Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét hại"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-ret-hai/" title="Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét hại">Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:23:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/xe-hang-a-tai-viet-nam-cho-vinfast-tro-lai-de-pha-vo-the-doc-ton-cua-xe-han-dan-tri-crop-1674919984913.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/xe-hang-a-tai-viet-nam-cho-vinfast-pha-vo-the-doc-ton-cua-xe-han/" title="Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast phá vỡ thế độc tôn của xe Hàn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/xe-hang-a-tai-viet-nam-cho-vinfast-pha-vo-the-doc-ton-cua-xe-han/" title="Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast phá vỡ thế độc tôn của xe Hàn">Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:24:21+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674914889099-16749148892661838078150.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-bo-phan-nguoi-tre-khong-tu-tin-trong-cac-quyet-dinh-tai-chinh-vi-tien-bac-la-chu-de-cam-ky-o-nha/" title="Một bộ phận người trẻ không tự tin trong các quyết định tài chính vì tiền bạc là chủ đề cấm kỵ ở nhà"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-bo-phan-nguoi-tre-khong-tu-tin-trong-cac-quyet-dinh-tai-chinh-vi-tien-bac-la-chu-de-cam-ky-o-nha/" title="Một bộ phận người trẻ không tự tin trong các quyết định tài chính vì tiền bạc là chủ đề cấm kỵ ở nhà">Một bộ phận người trẻ không tự tin…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T18:10:09+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/1200x630/Uploaded/2023/wpxlcdjwi/2023_01_19/1-7601.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chien-thang-thi-truong-nho-3-bai-hoc/" title="Chiến thắng thị trường nhờ 3 bài học"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chien-thang-thi-truong-nho-3-bai-hoc/" title="Chiến thắng thị trường nhờ 3 bài học">Chiến thắng thị trường nhờ 3 bài học</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T17:44:17+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/scdcdbeco-crop-1674916101047.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/sa-xi-chuong-duong-lam-nguy/" title="Sá xị Chương Dương “lâm nguy”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/sa-xi-chuong-duong-lam-nguy/" title="Sá xị Chương Dương “lâm nguy”">Sá xị Chương Dương “lâm nguy”</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T17:18:22+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141590/CDE-976879.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp">Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:52:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/3208380318144860429585922941985450712062959n-16716087378791536853674-229-0-1301-2048-crop-1674897302686438952526.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nha-la-xe-xe-nha-ve-nha/" title="Nhà là xe, xe nhà về nhà"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nha-la-xe-xe-nha-ve-nha/" title="Nhà là xe, xe nhà về nhà">Nhà là xe, xe nhà về nhà</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:23:26+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://gamek.mediacdn.vn/zoom/600_315/133514250583805952/2023/1/28/avatar1674881895123-1674881895557570745891.png" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/lay-cam-hung-tu-diablo-bom-tan-chien-dau-dinh-cao-duoc-cho-doi-nhat-2023-an-dinh-ngay-ra-mat/" title="Lấy cảm hứng từ Diablo, bom tấn chiến đấu đỉnh cao được chờ đợi nhất 2023 ấn định ngày ra mắt"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/lay-cam-hung-tu-diablo-bom-tan-chien-dau-dinh-cao-duoc-cho-doi-nhat-2023-an-dinh-ngay-ra-mat/" title="Lấy cảm hứng từ Diablo, bom tấn chiến đấu đỉnh cao được chờ đợi nhất 2023 ấn định ngày ra mắt">Lấy cảm hứng từ Diablo, bom tấn chiến…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:55:56+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/tnabtw/2023_01_28/uyen-an-song-luan-4-7124.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-luan-tinh-tu-ben-em-gai-tran-thanh/" title="Song Luân tình tứ bên em gái Trấn Thành"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-luan-tinh-tu-ben-em-gai-tran-thanh/" title="Song Luân tình tứ bên em gái Trấn Thành">Song Luân tình tứ bên em gái Trấn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:30:04+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://afamilycdn.com/thumb_w/600/150157425591193600/2023/1/28/98d5d4bd4c8eebb9593d9c3ca205c6c6-1674894259076817299513-153-0-448-564-crop-16748942726111236145745.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/5-con-giap-pham-thai-tue-gap-van-rui-kho-tranh-nam-2023/" title="5 con giáp phạm Thái Tuế, gặp vận rủi khó tránh năm 2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/5-con-giap-pham-thai-tue-gap-van-rui-kho-tranh-nam-2023/" title="5 con giáp phạm Thái Tuế, gặp vận rủi khó tránh năm 2023">5 con giáp phạm Thái Tuế, gặp vận…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:03:53+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674891975562-1674891975813626704572.png" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tram-vai-nhu-mot-hon-30-tuoi-van-de-me-giu-tien-tung-bi-vuong-phot-lai-may-bay-cap-ke-nu-dai-gia-de-duoc-bao-nuoi/" title="Trăm vai như một, hơn 30 tuổi vẫn để mẹ giữ tiền, từng bị vướng “phốt lái máy bay”, cặp kè nữ đại gia để được bao nuôi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tram-vai-nhu-mot-hon-30-tuoi-van-de-me-giu-tien-tung-bi-vuong-phot-lai-may-bay-cap-ke-nu-dai-gia-de-duoc-bao-nuoi/" title="Trăm vai như một, hơn 30 tuổi vẫn để mẹ giữ tiền, từng bị vướng “phốt lái máy bay”, cặp kè nữ đại gia để được bao nuôi">Trăm vai như một, hơn 30 tuổi vẫn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:37:53+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/01/29/casemiro-1674941697-1674941705-5187-1674942590.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Iwe-4t6a33L5hfPj3oPMDw" href="https://bestinvn.vn/the-thao/casemiro-giup-man-utd-thang-dam/" title="Casemiro giúp Man Utd thắng đậm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/casemiro-giup-man-utd-thang-dam/" title="Casemiro giúp Man Utd thắng đậm">Casemiro giúp Man Utd thắng đậm</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:22:00+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/camhm/2023/01/28/downloaderla-63d4e9863dfeb-1674897828-165502.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/bo-ra-90-trieu-bang-mu-chot-mua-tien-dao-khien-ca-chau-au-khiep-so/" title="Bỏ ra 90 triệu bảng, MU chốt mua tiền đạo khiến cả châu Âu khiếp sợ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/bo-ra-90-trieu-bang-mu-chot-mua-tien-dao-khien-ca-chau-au-khiep-so/" title="Bỏ ra 90 triệu bảng, MU chốt mua tiền đạo khiến cả châu Âu khiếp sợ">Bỏ ra 90 triệu bảng, MU chốt mua…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:50:53+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/29/fnlmmjex0aavtp4-2901025035.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-mu-vs-reading-fa-cup-2022-23-hom-nay/" title="Kết quả bóng đá MU vs Reading FA Cup 2022/23 hôm nay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-mu-vs-reading-fa-cup-2022-23-hom-nay/" title="Kết quả bóng đá MU vs Reading FA Cup 2022/23 hôm nay">Kết quả bóng đá MU vs Reading FA…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:20:51+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/camhm/social-thumb/2023/01/28/truc-tiep-barca-1-0-girona-pedri-mo-diem-244486.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-barca-vs-girona-than-dong-ruc-sang/" title="Kết quả Barca vs Girona: Thần đồng rực sáng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-barca-vs-girona-than-dong-ruc-sang/" title="Kết quả Barca vs Girona: Thần đồng rực sáng">Kết quả Barca vs Girona: Thần đồng rực…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:49:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/28/soi-keo-hatayspor-vs-trabzonspor-vdqg-tnk-2022-23-2801115337.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-hatayspor-vs-trabzonspor-vd-tho-nhi-ky/" title="Nhận định soi kèo Hatayspor vs Trabzonspor VĐ Thổ Nhĩ Kỳ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-hatayspor-vs-trabzonspor-vd-tho-nhi-ky/" title="Nhận định soi kèo Hatayspor vs Trabzonspor VĐ Thổ Nhĩ Kỳ">Nhận định soi kèo Hatayspor vs Trabzonspor VĐ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:19:59+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </nav> <div class="penci-menu-hbg-overlay"></div> <div class="penci-menu-hbg penci-vernav-hide penci-menu-hbg-left"> <div class="penci-menu-hbg-inner"> <a id="penci-close-hbg"><i class="penci-faicon fa fa-close" ></i></a> <div class="penci-hbg-header"> <div class="penci-hbg-logo site-branding"> <a href="https://bestinvn.vn/"><img class="penci-lazy" width="443" height="63" src="data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20443%2063'%3E%3C/svg%3E" data-src="https://bestinvn.vn/wp-content/uploads/2022/03/bestinvn-1.png" alt="Tốt nhất của vietname"/></a> </div> </div> <div class="penci-hbg-content penci-sidebar-content style-3 pcalign-left pciconp-right pcicon-right"> <ul id="menu-main-menu-4" class="menu menu-hgb-main"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home ajax-mega-menu menu-item-1390"><a href="https://bestinvn.vn/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1397"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/">Thế giới</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1397"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-17 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/wpxlcqjwq/2023_01_18/sk170104-anh1-2149.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thay-nuoc-tieu-co-mau-nay-mau-di-kham-gan/" title="Thấy nước tiểu có màu này, mau đi khám gan!"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/thay-nuoc-tieu-co-mau-nay-mau-di-kham-gan/" title="Thấy nước tiểu có màu này, mau đi khám gan!">Thấy nước tiểu có màu này, mau đi…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:25:55+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/ukraine-wsj-jpeg-1674886437-16-5141-9897-1674887532.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vDo-EXc2WSwz_7uvWc-f8A" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-don-suc-chiem-bakhmut-truoc-khi-ukraine-nhan-xe-tang-phuong-tay/" title="Nga dồn sức chiếm Bakhmut trước khi Ukraine nhận xe tăng phương Tây"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-don-suc-chiem-bakhmut-truoc-khi-ukraine-nhan-xe-tang-phuong-tay/" title="Nga dồn sức chiếm Bakhmut trước khi Ukraine nhận xe tăng phương Tây">Nga dồn sức chiếm Bakhmut trước khi Ukraine…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:57:59+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://i2-vnexpress.vnecdn.net/2023/01/28/xa-su-ng-jerusalem-jpeg-167491-8529-4455-1674917401.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nfXJJ_H6SyvFZxqga-nPAA" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xa-sung-lien-tiep-o-jerusalem-nhieu-nuoc-keu-goi-israel-kiem-che/" title="Xả súng liên tiếp ở Jerusalem, nhiều nước kêu gọi Israel kiềm chế"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xa-sung-lien-tiep-o-jerusalem-nhieu-nuoc-keu-goi-israel-kiem-che/" title="Xả súng liên tiếp ở Jerusalem, nhiều nước kêu gọi Israel kiềm chế">Xả súng liên tiếp ở Jerusalem, nhiều nước…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T20:22:13+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://gdb.voanews.com/09410000-0a00-0242-23b3-08dae8df4dfd_w1200_r1.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-day-cuoc-chien-ukraine-sang-giai-doan-khac/" title="Nga đẩy cuộc chiến Ukraine sang ‘giai đoạn khác’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/nga-day-cuoc-chien-ukraine-sang-giai-doan-khac/" title="Nga đẩy cuộc chiến Ukraine sang ‘giai đoạn khác’">Nga đẩy cuộc chiến Ukraine sang ‘giai đoạn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T17:20:22+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-gioi/"> Thế giới </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/ihvcpuo/2023_01_28/2023-01-25t164804z-420387842-rc2rxy9fs0gz-rtrmadp-3-usa-military-exports-672.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-gioi/xe-tang-my-gui-ukraine-khong-co-lop-giap-bi-mat/" title="Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp giáp bí mật">Xe tăng Mỹ gửi Ukraine không có lớp…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:53:11+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1399"><a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/">Việt Nam</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1399"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-16 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/hoktig/2023_01_27/mien-tay-2-9769.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lam-lung-muu-sinh-thoi/" title="‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/lam-lung-muu-sinh-thoi/" title="‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’">‘Làm lụng, mưu sinh thôi!’</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:26:20+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/vuongdinhhue-16748208896191720668520-32-0-660-1200-crop-1674820910508893796716.jpeg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chu-tich-quoc-hoi-kiem-toan-phai-luon-mai-sac-hai-vu-khi/" title="Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán phải luôn mài sắc hai ‘vũ khí’"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/chu-tich-quoc-hoi-kiem-toan-phai-luon-mai-sac-hai-vu-khi/" title="Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán phải luôn mài sắc hai ‘vũ khí’">Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán phải luôn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:53:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/dcxpcwvo/2023_01_27/trieu-cuong-1319.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-co-mua-chieu-toi-mung-6-muc-nuoc-song-sai-gon-gan-cham-moc-lich-su/" title="TP.HCM có mưa chiều tối mùng 6; mực nước sông Sài Gòn gần chạm mốc lịch sử"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-co-mua-chieu-toi-mung-6-muc-nuoc-song-sai-gon-gan-cham-moc-lich-su/" title="TP.HCM có mưa chiều tối mùng 6; mực nước sông Sài Gòn gần chạm mốc lịch sử">TP.HCM có mưa chiều tối mùng 6; mực…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:23:55+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/27/lay-y-kien-01-16748148882411675850991-16748190474271245714452-92-0-427-640-crop-16748190754481955254263.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/pho-thu-tuong-tran-hong-ha-sua-luat-dat-dai-can-lang-nghe-y-kien-dia-phuong/" title="Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Sửa Luật đất đai, cần lắng nghe ý kiến địa phương"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/pho-thu-tuong-tran-hong-ha-sua-luat-dat-dai-can-lang-nghe-y-kien-dia-phuong/" title="Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Sửa Luật đất đai, cần lắng nghe ý kiến địa phương">Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Sửa Luật…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:53:07+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"> Việt Nam </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/mzdiv/2023_01_27/dsc-2401-2211.jpg" href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-ret-hai/" title="Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét hại"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/viet-nam/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-ret-hai/" title="Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét hại">Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:23:03+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1396"><a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/">Kinh doanh</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1396"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-18 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/xe-hang-a-tai-viet-nam-cho-vinfast-tro-lai-de-pha-vo-the-doc-ton-cua-xe-han-dan-tri-crop-1674919984913.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/xe-hang-a-tai-viet-nam-cho-vinfast-pha-vo-the-doc-ton-cua-xe-han/" title="Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast phá vỡ thế độc tôn của xe Hàn"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/xe-hang-a-tai-viet-nam-cho-vinfast-pha-vo-the-doc-ton-cua-xe-han/" title="Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast phá vỡ thế độc tôn của xe Hàn">Xe hạng A tại Việt Nam: Chờ VinFast…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:24:21+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674914889099-16749148892661838078150.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-bo-phan-nguoi-tre-khong-tu-tin-trong-cac-quyet-dinh-tai-chinh-vi-tien-bac-la-chu-de-cam-ky-o-nha/" title="Một bộ phận người trẻ không tự tin trong các quyết định tài chính vì tiền bạc là chủ đề cấm kỵ ở nhà"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/mot-bo-phan-nguoi-tre-khong-tu-tin-trong-cac-quyet-dinh-tai-chinh-vi-tien-bac-la-chu-de-cam-ky-o-nha/" title="Một bộ phận người trẻ không tự tin trong các quyết định tài chính vì tiền bạc là chủ đề cấm kỵ ở nhà">Một bộ phận người trẻ không tự tin…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T18:10:09+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.tinnhanhchungkhoan.vn/1200x630/Uploaded/2023/wpxlcdjwi/2023_01_19/1-7601.jpg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chien-thang-thi-truong-nho-3-bai-hoc/" title="Chiến thắng thị trường nhờ 3 bài học"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/chien-thang-thi-truong-nho-3-bai-hoc/" title="Chiến thắng thị trường nhờ 3 bài học">Chiến thắng thị trường nhờ 3 bài học</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T17:44:17+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="http://icdn.dantri.com.vn/zoom/1200_630/2023/01/28/scdcdbeco-crop-1674916101047.jpeg" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/sa-xi-chuong-duong-lam-nguy/" title="Sá xị Chương Dương “lâm nguy”"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/sa-xi-chuong-duong-lam-nguy/" title="Sá xị Chương Dương “lâm nguy”">Sá xị Chương Dương “lâm nguy”</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T17:18:22+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/kinh-doanh/"> Kinh doanh </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://media-cdn-v2.laodong.vn/storage/newsportal/2023/1/27/1141590/CDE-976879.jpg?w=800&crop=auto&scale=both" href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/kinh-doanh/tiep-tuc-cat-giam-chi-phi-ho-tro-lai-suat-cho-doanh-nghiep/" title="Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp">Tiếp tục cắt giảm chi phí, hỗ trợ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T16:52:06+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1395"><a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/">Giải trí</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1395"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-19 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/471584752817336320/2023/1/28/3208380318144860429585922941985450712062959n-16716087378791536853674-229-0-1301-2048-crop-1674897302686438952526.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nha-la-xe-xe-nha-ve-nha/" title="Nhà là xe, xe nhà về nhà"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/nha-la-xe-xe-nha-ve-nha/" title="Nhà là xe, xe nhà về nhà">Nhà là xe, xe nhà về nhà</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:23:26+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://gamek.mediacdn.vn/zoom/600_315/133514250583805952/2023/1/28/avatar1674881895123-1674881895557570745891.png" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/lay-cam-hung-tu-diablo-bom-tan-chien-dau-dinh-cao-duoc-cho-doi-nhat-2023-an-dinh-ngay-ra-mat/" title="Lấy cảm hứng từ Diablo, bom tấn chiến đấu đỉnh cao được chờ đợi nhất 2023 ấn định ngày ra mắt"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/lay-cam-hung-tu-diablo-bom-tan-chien-dau-dinh-cao-duoc-cho-doi-nhat-2023-an-dinh-ngay-ra-mat/" title="Lấy cảm hứng từ Diablo, bom tấn chiến đấu đỉnh cao được chờ đợi nhất 2023 ấn định ngày ra mắt">Lấy cảm hứng từ Diablo, bom tấn chiến…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:55:56+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://image.thanhnien.vn/1200x630/Uploaded/2023/tnabtw/2023_01_28/uyen-an-song-luan-4-7124.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-luan-tinh-tu-ben-em-gai-tran-thanh/" title="Song Luân tình tứ bên em gái Trấn Thành"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/song-luan-tinh-tu-ben-em-gai-tran-thanh/" title="Song Luân tình tứ bên em gái Trấn Thành">Song Luân tình tứ bên em gái Trấn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:30:04+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://afamilycdn.com/thumb_w/600/150157425591193600/2023/1/28/98d5d4bd4c8eebb9593d9c3ca205c6c6-1674894259076817299513-153-0-448-564-crop-16748942726111236145745.jpg" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/5-con-giap-pham-thai-tue-gap-van-rui-kho-tranh-nam-2023/" title="5 con giáp phạm Thái Tuế, gặp vận rủi khó tránh năm 2023"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/5-con-giap-pham-thai-tue-gap-van-rui-kho-tranh-nam-2023/" title="5 con giáp phạm Thái Tuế, gặp vận rủi khó tránh năm 2023">5 con giáp phạm Thái Tuế, gặp vận…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:03:53+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/giai-tri/"> Giải trí </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://kenh14cdn.com/zoom/600_315/203336854389633024/2023/1/28/photo1674891975562-1674891975813626704572.png" href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tram-vai-nhu-mot-hon-30-tuoi-van-de-me-giu-tien-tung-bi-vuong-phot-lai-may-bay-cap-ke-nu-dai-gia-de-duoc-bao-nuoi/" title="Trăm vai như một, hơn 30 tuổi vẫn để mẹ giữ tiền, từng bị vướng “phốt lái máy bay”, cặp kè nữ đại gia để được bao nuôi"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/giai-tri/tram-vai-nhu-mot-hon-30-tuoi-van-de-me-giu-tien-tung-bi-vuong-phot-lai-may-bay-cap-ke-nu-dai-gia-de-duoc-bao-nuoi/" title="Trăm vai như một, hơn 30 tuổi vẫn để mẹ giữ tiền, từng bị vướng “phốt lái máy bay”, cặp kè nữ đại gia để được bao nuôi">Trăm vai như một, hơn 30 tuổi vẫn…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:37:53+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category ajax-mega-menu penci-megapos-flexible penci-mega-menu menu-item-1398"><a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/">Thể thao</a> <ul class="sub-menu"> <li class="menu-item-0"><div class="penci-megamenu normal-cat-menu penc-menu-1398"> <div class="penci-content-megamenu"> <div class="penci-mega-latest-posts col-mn-5 mega-row-1"> <div class="penci-mega-row penci-mega-20 row-active"> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/01/29/casemiro-1674941697-1674941705-5187-1674942590.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Iwe-4t6a33L5hfPj3oPMDw" href="https://bestinvn.vn/the-thao/casemiro-giup-man-utd-thang-dam/" title="Casemiro giúp Man Utd thắng đậm"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/casemiro-giup-man-utd-thang-dam/" title="Casemiro giúp Man Utd thắng đậm">Casemiro giúp Man Utd thắng đậm</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T23:22:00+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/camhm/2023/01/28/downloaderla-63d4e9863dfeb-1674897828-165502.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/bo-ra-90-trieu-bang-mu-chot-mua-tien-dao-khien-ca-chau-au-khiep-so/" title="Bỏ ra 90 triệu bảng, MU chốt mua tiền đạo khiến cả châu Âu khiếp sợ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/bo-ra-90-trieu-bang-mu-chot-mua-tien-dao-khien-ca-chau-au-khiep-so/" title="Bỏ ra 90 triệu bảng, MU chốt mua tiền đạo khiến cả châu Âu khiếp sợ">Bỏ ra 90 triệu bảng, MU chốt mua…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:50:53+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/29/fnlmmjex0aavtp4-2901025035.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-mu-vs-reading-fa-cup-2022-23-hom-nay/" title="Kết quả bóng đá MU vs Reading FA Cup 2022/23 hôm nay"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-mu-vs-reading-fa-cup-2022-23-hom-nay/" title="Kết quả bóng đá MU vs Reading FA Cup 2022/23 hôm nay">Kết quả bóng đá MU vs Reading FA…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T22:20:51+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://cdn-img.thethao247.vn/storage/files/camhm/social-thumb/2023/01/28/truc-tiep-barca-1-0-girona-pedri-mo-diem-244486.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-barca-vs-girona-than-dong-ruc-sang/" title="Kết quả Barca vs Girona: Thần đồng rực sáng"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/ket-qua-barca-vs-girona-than-dong-ruc-sang/" title="Kết quả Barca vs Girona: Thần đồng rực sáng">Kết quả Barca vs Girona: Thần đồng rực…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:49:57+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> <div class="penci-mega-post"> <div class="penci-mega-thumbnail"> <span class="mega-cat-name"> <a href="https://bestinvn.vn/sections/the-thao/"> Thể thao </a> </span> <a class="penci-image-holder penci-lazy" data-bgset="https://static.bongda24h.vn/medias/original/2023/01/28/soi-keo-hatayspor-vs-trabzonspor-vdqg-tnk-2022-23-2801115337.jpg" href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-hatayspor-vs-trabzonspor-vd-tho-nhi-ky/" title="Nhận định soi kèo Hatayspor vs Trabzonspor VĐ Thổ Nhĩ Kỳ"> </a> </div> <div class="penci-mega-meta"> <h3 class="post-mega-title"> <a href="https://bestinvn.vn/the-thao/nhan-dinh-soi-keo-hatayspor-vs-trabzonspor-vd-tho-nhi-ky/" title="Nhận định soi kèo Hatayspor vs Trabzonspor VĐ Thổ Nhĩ Kỳ">Nhận định soi kèo Hatayspor vs Trabzonspor VĐ…</a> </h3> <p class="penci-mega-date"><time class="entry-date published" datetime="2023-01-28T21:19:59+00:00">January 28, 2023</time></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div></li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="penci-hbg-footer"> <div class="penci_menu_hbg_ftext">Copyright ©️ All rights reserved. | Best in VN</div> </div> </div> </div> <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://bestinvn.vn/#website","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname","potentialAction":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#searchaction"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"}},{"@type":"SearchAction","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#searchaction","target":"https://bestinvn.vn/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#breadcrumbs","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https://bestinvn.vn/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Việt Nam","item":"https://bestinvn.vn/sections/viet-nam/"}]},{"@type":"WebPage","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#webpage","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang","inLanguage":"en_US","name":"TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng – Tốt nhất của vietname","description":"Thi công bờ kè tại kênh Ngang số 3 trên đường Nguyễn Sĩ Cố (quận 8) chiều 26-11 - Ảnh: ĐỨC PHÚ bộkếhochchvàchầutưvừakiếnnghịthủtướngphêduyệtoiềuchỉnhchủtrươngut","datePublished":"2022-11-27T17:17:57+00:00","dateModified":"2022-11-27T17:17:57+00:00","isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/#website"},"breadcrumb":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#breadcrumbs"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#thumbnail"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#thumbnail"}},{"@type":"Organization","@id":"https://bestinvn.vn/#organization","url":"https://bestinvn.vn/","name":"Tốt nhất của vietname"},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#thumbnail","url":"https://cdn1.tuoitre.vn/zoom/600_315/2022/11/26/dsc07807-16694595885301943565094-crop-16694596147001804747778.jpg","width":1920},{"@type":"Article","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#article","url":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang","headline":"TP.HCM: Dự án cải thiện môi trường nước hơn 11.000 tỉ đồng lùi tiến độ 18 tháng","datePublished":"2022-11-27T17:17:57+00:00","dateModified":"2022-11-27T17:17:57+00:00","wordCount":702,"keywords":["Ấn","bến phú định","cãi","cải tạo kênh","cải thiện môi trường nước tp.hcm","dữ","Độ","đồng","hệ thống thoát nước","hôn","kênh tàu hũ","lùi","mới","nước","Thắng","thiện","tỉ","tiền","TPHCM","trưởng","vệ sinh môi trường","vốn vay oda"],"articleSection":["Việt Nam"],"isPartOf":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#webpage"},"mainEntityOfPage":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#webpage"},"image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#thumbnail"},"publisher":{"@id":"https://bestinvn.vn/#organization"},"author":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#author"}},{"@type":"Person","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#author","url":"https://bestinvn.vn/author/admin/","name":"admin","image":{"@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#author_image"}},{"@type":"ImageObject","@id":"https://bestinvn.vn/viet-nam/tp-hcm-du-an-cai-thien-moi-truong-nuoc-hon-11-000-ti-dong-lui-tien-do-18-thang#author_image","url":"https://secure.gravatar.com/avatar/12c36ef28905450f03f2bb3df83b6834?s=96&d=mm&r=g","width":96,"height":96,"caption":"admin"}]}</script><script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.9' id='regenerator-runtime-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.0' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.6' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/jquery.easypiechart.min.js?ver=1.0' id='jquery-penci-piechart-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-review/js/review.js?ver=1.0' id='jquery-penci-review-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.youtube.com/iframe_api?ver=1.0' id='youtube-api-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-shortcodes/assets/play.js?ver=1.0' id='penci-play-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/penci-lazy.js?ver=8.1.2' id='pc-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/libs-script.min.js?ver=8.1.2' id='penci-libs-js-js'></script> <script type='text/javascript' id='main-scripts-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var_more = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9978a2ced7","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/main.js?ver=8.1.2' id='main-scripts-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_ajax_like_post-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var ajax_var = {"url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9978a2ced7","errorPass":"<p class=\"message message-error\">Password does not match the confirm password<\/p>","login":"Email Address","password":"Password","headerstyle":"default"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/js/post-like.js?ver=8.1.2' id='penci_ajax_like_post-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/themes/soledad/inc/builder/assets/js/penci-header-builder.js?ver=8.1.2' id='penci-header-builder-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/jquery.rateyo.min.js?ver=3.3' id='jquery-recipe-rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' id='penci_rateyo-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var PENCI = {"ajaxUrl":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-admin\/admin-ajax.php","nonce":"9978a2ced7"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-recipe/js/rating_recipe.js?ver=3.3' id='penci_rateyo-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/penci-portfolio/js/penci-portfolio.js?ver=1.0' id='penci_portfolio_extra-js'></script> <script type='text/javascript' id='fifu-image-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var fifuImageVars = {"fifu_lazy":"","fifu_woo_lbox_enabled":"1","fifu_woo_zoom":"inline","fifu_is_product":"","fifu_is_flatsome_active":"","fifu_rest_url":"https:\/\/bestinvn.vn\/wp-json\/","fifu_nonce":"723052d959"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bestinvn.vn/wp-content/plugins/featured-image-from-url/includes/html/js/image.js?ver=3.8.8' id='fifu-image-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.recaptcha.net/recaptcha/api.js?hl=en_US&onload=sgr_2&render=explicit&ver=1674949236' id='sgr_recaptcha-js'></script> <script type='text/javascript' id="soledad-pagespeed-header" data-cfasync="false">!function(n,t){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=t():"function"==typeof define&&define.amd?define(t):(n="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:n||self).LazyLoad=t()}(this,(function(){"use strict";function n(){return n=Object.assign||function(n){for(var t=1;t<arguments.length;t++){var e=arguments[t];for(var i in e)Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,i)&&(n[i]=e[i])}return n},n.apply(this,arguments)}var t="undefined"!=typeof window,e=t&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),i=t&&"IntersectionObserver"in window,o=t&&"classList"in document.createElement("p"),a=t&&window.devicePixelRatio>1,r={elements_selector:".lazy",container:e||t?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"loading",class_loaded:"loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},c=function(t){return n({},r,t)},u=function(n,t){var e,i="LazyLoad::Initialized",o=new n(t);try{e=new CustomEvent(i,{detail:{instance:o}})}catch(n){(e=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(i,!1,!1,{instance:o})}window.dispatchEvent(e)},l="src",s="srcset",f="sizes",d="poster",_="llOriginalAttrs",g="loading",v="loaded",b="applied",p="error",h="native",m="data-",E="ll-status",I=function(n,t){return n.getAttribute(m+t)},y=function(n){return I(n,E)},A=function(n,t){return function(n,t,e){var i="data-ll-status";null!==e?n.setAttribute(i,e):n.removeAttribute(i)}(n,0,t)},k=function(n){return A(n,null)},L=function(n){return null===y(n)},w=function(n){return y(n)===h},x=[g,v,b,p],O=function(n,t,e,i){n&&(void 0===i?void 0===e?n(t):n(t,e):n(t,e,i))},N=function(n,t){o?n.classList.add(t):n.className+=(n.className?" ":"")+t},C=function(n,t){o?n.classList.remove(t):n.className=n.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+t+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")},M=function(n){return n.llTempImage},z=function(n,t){if(t){var e=t._observer;e&&e.unobserve(n)}},R=function(n,t){n&&(n.loadingCount+=t)},T=function(n,t){n&&(n.toLoadCount=t)},G=function(n){for(var t,e=[],i=0;t=n.children[i];i+=1)"SOURCE"===t.tagName&&e.push(t);return e},D=function(n,t){var e=n.parentNode;e&&"PICTURE"===e.tagName&&G(e).forEach(t)},V=function(n,t){G(n).forEach(t)},F=[l],j=[l,d],P=[l,s,f],S=function(n){return!!n[_]},U=function(n){return n[_]},$=function(n){return delete n[_]},q=function(n,t){if(!S(n)){var e={};t.forEach((function(t){e[t]=n.getAttribute(t)})),n[_]=e}},H=function(n,t){if(S(n)){var e=U(n);t.forEach((function(t){!function(n,t,e){e?n.setAttribute(t,e):n.removeAttribute(t)}(n,t,e[t])}))}},B=function(n,t,e){N(n,t.class_loading),A(n,g),e&&(R(e,1),O(t.callback_loading,n,e))},J=function(n,t,e){e&&n.setAttribute(t,e)},K=function(n,t){J(n,f,I(n,t.data_sizes)),J(n,s,I(n,t.data_srcset)),J(n,l,I(n,t.data_src))},Q={IMG:function(n,t){D(n,(function(n){q(n,P),K(n,t)})),q(n,P),K(n,t)},IFRAME:function(n,t){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))},VIDEO:function(n,t){V(n,(function(n){q(n,F),J(n,l,I(n,t.data_src))})),q(n,j),J(n,d,I(n,t.data_poster)),J(n,l,I(n,t.data_src)),n.load()}},W=["IMG","IFRAME","VIDEO"],X=function(n,t){!t||function(n){return n.loadingCount>0}(t)||function(n){return n.toLoadCount>0}(t)||O(n.callback_finish,t)},Y=function(n,t,e){n.addEventListener(t,e),n.llEvLisnrs[t]=e},Z=function(n,t,e){n.removeEventListener(t,e)},nn=function(n){return!!n.llEvLisnrs},tn=function(n){if(nn(n)){var t=n.llEvLisnrs;for(var e in t){var i=t[e];Z(n,e,i)}delete n.llEvLisnrs}},en=function(n,t,e){!function(n){delete n.llTempImage}(n),R(e,-1),function(n){n&&(n.toLoadCount-=1)}(e),C(n,t.class_loading),t.unobserve_completed&&z(n,e)},on=function(n,t,e){var i=M(n)||n;nn(i)||function(n,t,e){nn(n)||(n.llEvLisnrs={});var i="VIDEO"===n.tagName?"loadeddata":"load";Y(n,i,t),Y(n,"error",e)}(i,(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_loaded),A(t,v),O(e.callback_loaded,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}),(function(o){!function(n,t,e,i){var o=w(t);en(t,e,i),N(t,e.class_error),A(t,p),O(e.callback_error,t,i),o||X(e,i)}(0,n,t,e),tn(i)}))},an=function(n,t,e){!function(n){n.llTempImage=document.createElement("IMG")}(n),on(n,t,e),function(n){S(n)||(n[_]={backgroundImage:n.style.backgroundImage})}(n),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg),o=I(n,t.data_bg_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),M(n).setAttribute(l,r),B(n,t,e))}(n,t,e),function(n,t,e){var i=I(n,t.data_bg_multi),o=I(n,t.data_bg_multi_hidpi),r=a&&o?o:i;r&&(n.style.backgroundImage=r,function(n,t,e){N(n,t.class_applied),A(n,b),e&&(t.unobserve_completed&&z(n,t),O(t.callback_applied,n,e))}(n,t,e))}(n,t,e)},rn=function(n,t,e){!function(n){return W.indexOf(n.tagName)>-1}(n)?an(n,t,e):function(n,t,e){on(n,t,e),function(n,t,e){var i=Q[n.tagName];i&&(i(n,t),B(n,t,e))}(n,t,e)}(n,t,e)},cn=function(n){n.removeAttribute(l),n.removeAttribute(s),n.removeAttribute(f)},un=function(n){D(n,(function(n){H(n,P)})),H(n,P)},ln={IMG:un,IFRAME:function(n){H(n,F)},VIDEO:function(n){V(n,(function(n){H(n,F)})),H(n,j),n.load()}},sn=function(n,t){(function(n){var t=ln[n.tagName];t?t(n):function(n){if(S(n)){var t=U(n);n.style.backgroundImage=t.backgroundImage}}(n)})(n),function(n,t){L(n)||w(n)||(C(n,t.class_entered),C(n,t.class_exited),C(n,t.class_applied),C(n,t.class_loading),C(n,t.class_loaded),C(n,t.class_error))}(n,t),k(n),$(n)},fn=["IMG","IFRAME","VIDEO"],dn=function(n){return n.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype},_n=function(n,t,e){n.forEach((function(n){return function(n){return n.isIntersecting||n.intersectionRatio>0}(n)?function(n,t,e,i){var o=function(n){return x.indexOf(y(n))>=0}(n);A(n,"entered"),N(n,e.class_entered),C(n,e.class_exited),function(n,t,e){t.unobserve_entered&&z(n,e)}(n,e,i),O(e.callback_enter,n,t,i),o||rn(n,e,i)}(n.target,n,t,e):function(n,t,e,i){L(n)||(N(n,e.class_exited),function(n,t,e,i){e.cancel_on_exit&&function(n){return y(n)===g}(n)&&"IMG"===n.tagName&&(tn(n),function(n){D(n,(function(n){cn(n)})),cn(n)}(n),un(n),C(n,e.class_loading),R(i,-1),k(n),O(e.callback_cancel,n,t,i))}(n,t,e,i),O(e.callback_exit,n,t,i))}(n.target,n,t,e)}))},gn=function(n){return Array.prototype.slice.call(n)},vn=function(n){return n.container.querySelectorAll(n.elements_selector)},bn=function(n){return function(n){return y(n)===p}(n)},pn=function(n,t){return function(n){return gn(n).filter(L)}(n||vn(t))},hn=function(n,e){var o=c(n);this._settings=o,this.loadingCount=0,function(n,t){i&&!dn(n)&&(t._observer=new IntersectionObserver((function(e){_n(e,n,t)}),function(n){return{root:n.container===document?null:n.container,rootMargin:n.thresholds||n.threshold+"px"}}(n)))}(o,this),function(n,e){t&&window.addEventListener("online",(function(){!function(n,t){var e;(e=vn(n),gn(e).filter(bn)).forEach((function(t){C(t,n.class_error),k(t)})),t.update()}(n,e)}))}(o,this),this.update(e)};return hn.prototype={update:function(n){var t,o,a=this._settings,r=pn(n,a);T(this,r.length),!e&&i?dn(a)?function(n,t,e){n.forEach((function(n){-1!==fn.indexOf(n.tagName)&&function(n,t,e){n.setAttribute("loading","lazy"),on(n,t,e),function(n,t){var e=Q[n.tagName];e&&e(n,t)}(n,t),A(n,h)}(n,t,e)})),T(e,0)}(r,a,this):(o=r,function(n){n.disconnect()}(t=this._observer),function(n,t){t.forEach((function(t){n.observe(t)}))}(t,o)):this.loadAll(r)},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),vn(this._settings).forEach((function(n){$(n)})),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(n){var t=this,e=this._settings;pn(n,e).forEach((function(n){z(n,t),rn(n,e,t)}))},restoreAll:function(){var n=this._settings;vn(n).forEach((function(t){sn(t,n)}))}},hn.load=function(n,t){var e=c(t);rn(n,e)},hn.resetStatus=function(n){k(n)},t&&function(n,t){if(t)if(t.length)for(var e,i=0;e=t[i];i+=1)u(n,e);else u(n,t)}(hn,window.lazyLoadOptions),hn})); (function () { var PenciLazy = new LazyLoad({ elements_selector: '.penci-lazy', data_bg: 'bgset', class_loading: 'lazyloading', class_entered: 'lazyloaded', class_loaded: 'pcloaded', unobserve_entered: true }); MutationObserver = window.MutationObserver || window.WebKitMutationObserver; var observer = new MutationObserver(function(mutations, observer) { PenciLazy.update(); }); observer.observe(document, { subtree: true, attributes: true }); })(); </script> </body> </html> <div class="mads-block"></div> <!-- Dynamic page generated in 1.307 seconds. --> <!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2023-01-28 23:40:36 --> <!-- super cache --><script data-cfasync="false" src="/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js"></script>