Trang chủ Việt Nam Tranh luận bỏ hay giữ điểm ưu tiên khu vực

Tranh luận bỏ hay giữ điểm ưu tiên khu vực

qua admin
0 nhận xét

Một sốchu yêngia tuyển sinhđềxuất bỏ cộng điể mưutiên khu vực hixét tuyển đại học, trongkhi

Theo Dự thảo quy chế tu yển sinh 2022, điể mcộng ưutiên khu vực vẫn được giữn guyên –thísinh khuvực 1 được cộng 0,75 điểm; khuvực 2 nông thôn 0,5; Quyđịnh này khiến nhiều thísinh dựdo (tốt nghiệp THPT những năm trước) hụ thẫngChorằng bất công.

Dịp này, cuộc tranh luận về việc nên giữ hay bỏ cộng điể mưutiên khu vực hixét tu yển đại học

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trungtâm Tuyểnsinh, Đại học Công ng hiệp Thực phẩm T PHCM chorằng, nên bỏ cộng điể mưutiên khuvực bởi khoảng cách về điề ukiện học tập ở cá cđịa phương đang được thuhẹp. Chính sách cộng điể mnà y không còn nhiề uý nghĩa, lại có thể tạo sự bất công chothí sinh. Ở các trường top trên, thísin hđậu hay trượt chỉ cách nhau 0,1-0,2điểm; trongkhiđiểm cộng khuvực tối đalà 0.75.

The oông Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể hỗ trợ thísin hở khuvực khó khăn bằng nhiều chính sáchkhác.

Học sinhở huiện đảo Phú Quốc, Bình Thuận (khuvực 1) ôn thitốt ng hiệp THPT năm 2021.Ảnh: Vietnam National Party

Joo Won Đào Tao CUA MOT Chuon đại Ad Hook O Hanoi đánh GIA, BO GIAO DUC V AĐào Tao DJ A joint những điều chỉnh VEđiểm UU Tien KHU VUC nhiều VI DU O CAC Tan PHO LON, CO những HOC sinh đạt TOI 28-29 điểm BA MON XE Tuyển nhưng Van BI trượt CaO Nhat DO KEM BAN khác VEđiểm U.

Trước năm 2003, thísinh được cộng nhiề un hất 3 điể mưu tiên khu vực. Từ năm 2004 đến 2017, tối đalà 1,5 điểm. Và từ 2018, điể mưutiên khu vự ccaon hất là 0,75.

Mứcđộưutiêngiảmtheothờigiannhưngviệcxácđịnhnhómưutiên, theovịtrưởngphòngnày, làchưahợ Hien, nhiều Tan PHOthuộctỉnhCOđiều Kien Date VA HOC TUONGđươngVOI CAC Tan PHO Chukku thuộc Chun ươngnhưng van đượcXEP VAO KHU VUC 2 Kawasaki Heavy Industries duyệtHồ so XETtuyểnBANG HOC BA, CAC Truong nhận portable hard SU TUONGđươngVE lựchọcgiữacácnhómnày. Nhưng theoquy định, thísin hở cáck hu vự cư utiên vẫn được cộng điểm.

“Chua can BO ngay Kui định Kong điểm UU Tien KHU VU Cnhưng can be Thu HEP đối TUONG Thu Hung.

Ở các trường phổ thông, đa số giáo viên muốn tiếp tục duy trì chính sách này. Cô Bùi Lan Anh, giáo viên Tiếng Anhở một trường thuộck hu vực 1 tại Phú Thọ, cho rằng, sự chên hlệch điề ukiệ

Lấy ví dụ môn Tiếng Anh, cô Lan Anh chobiết, điề ukiện dạy vàhọcở đây rất thiếu thốn. Những gia đình đủ điề ukiện vàn hữn ghọc sinh muốn học thêm cũng khótì m được cơsở giáo dụ

“Chỉ khinà o sự chên hlệch về điề ukiện học tập được thuhẹ p thì mới nên bỏ điể mưuti

TP HCM, MOT trong high DJO THI LON Nyattonuokku, CO Nam Huyen (bottle Chanh, ad hoc month, CAN GIO, NHA well, Chi) đượcXEP VAO KHU VUC 2 MOT GIAO Bien O ringing geo CHO may, Kong điểmLà hợplýbởiđiềukiệnhọctậpởhuyệnthuaxatrungtâmthànhphố. Chưa kể, dokhó khăn kinhtế, nhiều học sinhlớp 12 thường bỏ dở việch ọc, the obamẹ đi biển hoặc làm nông “Không cộng”

Học sinh trường THCS-THPT Thạnh Angụấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ phải điđò

Học sinh trường THCS-THPT Thạnh Angụấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ đi đò để Mạnh Tùng

ÔngLêQuangTrí, GiámđốcSởGiáodụcvàĐàotạoTiềnGiang, bổsungthêm, sựchênhlệchlớnởđộing Giáoviêngiỏithườngcóxuhướngdịchchuyểnvềtrungtâmhoặccáctrườngcótiếng.

Teo Ong TRI, việc Giamudan MUCđiểm Kong giữaCAC KHU VUC VA thay đổiCACH XACđịnhKHU VUCđược Kong điểm – LàNOIđặt Truong THPT ad hoc SINH Theo HOC – portable hard VI NOIđăngKY Ho KHAU, La · nhữngbước Tien đángKE củachínhsáchnày.

“Điểm Kong KHU VUC Chua THE BO trong LUC No nhưng BO GIAO DUC VA Đào Tao CO THE điề u chỉ nhhai to YEU: Giam điểm Kong Honmachi Nua VA Kui định LAI CAC

Mạnh Tùng-Dương Tâm

You may also like

Để lại một bình luận