Trang chủ Việt Nam UBKT Trung ương kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương

UBKT Trung ương kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương

qua admin
0 nhận xét

ngày29và30-11, ủyviênbộchínhtrị, bíthưtrung

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trikỳ họp thứ 23

thựchiệnchỉchocủabanchỉchỉotrungươngvềphòng、chốngthamnhũng、tiêucực、sau khi xemxétkết dương、ubkt trung soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên、trong lãnh đạo、chỉ đạo、Ban cán sự Đảng UBND các tỉnh trên đã vi phạm quy chế lam việc; ThiếuTráchNhiệm、buônglỏnglãnhhu、chỉỉo o ubndtỉnhvàmộtsốtổchức、cánhânviphphạquycyịnhcủang、 phục vụ công tác phòng, chống dịch. bêncạnho、bancánsựchảngubndtỉnhnam’nhcònchểubndtỉnhvvàmộtsố .

nhữngviphạm, khuyếtchiểmnêutrêncónguycơgâythiệthạilớnngâchnhachnhnhc, ảnhhưởng

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự Đảng, lãnh đạo UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nam Địnhình. Liên quan đến vấn đề này còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉc Đảng, đảng vien.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; kỷ luật khiểntráchbancánsựngubnd tỉnhthanhhóacácnhiệmkỳ202021、2021-2026vàcácông: Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Mạnh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

KhiểnTráchBanCánsựngubnd tỉnhnamhcácnhiệmkỳ202021、2021-2026vàcácông:phạm−nhhnghị、phbíthnhủnhủnhủn Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; nguyễnphùnghoan、ủyviênban thengvụtỉnhy、phóbíthưngchoàn、phóchchủtịchthngtrựchhschndtỉnh、nguyênủyviênbancánsựng 、nguyênthch Ngô Gia Tự, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Lê Đoai, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch ubnd tỉnh; vũnhưng, tỉnh ủy viên, bí ưng ủ ủ y, giám ốc sở xây dựng; pHM thành trung, tỉnh ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ư i i i i g g ủ ủ ủ ủ

Kỷ luật khiểntráchbancánsựngubndtỉnhbìnhdươngnhiệmkỳ2021-2026vàcácông:mai hhungdũng、 Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Văn Út, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

UBKT Trung ương kỷ luật cảnh cáo các ông: Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa; Lương Ngọc Trương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Hon tật) Khương Thành Vinh、Phó Bí thư Đảng ủy、Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định; Nguyễn Hồng Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Thanh Hóa、Nam Định、Bình Dương kiểm điểm nghiêm túc、rút kinh nghiệm sâu sắc; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về UBKT Trung ơng.

xemxétbáocáonghịthihànhkỷluậtconhủy thanhhóa、ubkt trung Sở Tài chính; Phạm Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đinh Cẩm Vân, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; viphạmphápluậttrongthựchiệnchứctrách、nhiệmvụch giao、gâyhậuquoảrấtnghiêmtrọng、ảnhH

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Nguyễn Bá Hùng, Phạm Thị Hằng, Đm Vân C.

You may also like

Để lại một bình luận