Trang chủ Việt Nam Vụ làm hư hỏng camera hàng xóm: Kết quả thương lượng bồi thường ra sao?

Vụ làm hư hỏng camera hàng xóm: Kết quả thương lượng bồi thường ra sao?

qua admin
0 nhận xét

ngày6/12, vksnd tpcàmau (tỉnhcàmau) ram ho hong camera nha hung sum.

THEO đó, số ngày ô lam bị khởi tố và và ược đc ình chỉ Là 1.030 ngày.

chể、thiệthạido thunhhậpthựctếbịmấthoặcgiảmsút

các chi phí khác (đi lại, in ấn tài liệu, bưu chính, luật sư) hơn 488 triệu đồng.

tạibuổithươnglượng、phíavksndtpcàmauchỉpnhậnsốtiềnthuậnhơn170triệung(tổnthấttinhthần:hơn139triouthung; chính: hơn 4 triệu đồng); số tiền không chấp nhận là 3,3 tỷ đồng.

Hai bên chưa thỏa thuận được các khoản thiệt hại về các giao dịch kinh doanh mua bán trong thời gian bị cấm đi khỏi nơi cư trú; việc không thể đăng ký thành lập doanh nghiệp do trong thời gian bị khởi tố; chi phí luật sư .

nêuýkiếnvềvviệcthươnglượng, lunghuỳnhtanhlam chorằngcầnxetlạiviệcápdụnglươngcơs

“Người có thu nhập ổn định từ lương phải khác với người không có thu nhập ổn định nên không thể đánh đồng bằng cách lấy mức lương cơ sở để áp dụng bồi thường. Nếu người không có thu nhập ổn định từ lương thì có thể áp dụng mức lương cơ cơ sở, còn người có through nhập ổ n ịnh ở mức cao thì pảnhc ịnhc ​​ịng lươNG của người đi đi đnó ”.

Chivớichi chithuêluậtsưbàochữa、theo lam、vksnd tpcàmauápdụngtheosốngàythựctếluậts là không hợp lý. Trong khi đó, ông có hợp đồng dịch vụ thuê luật sư là 90 triệu đồng.

「trườnghợpnàytôiCóihợp性ngthuêluậtsưr rràng。hơnnữa、chi quantốtụng。 làm việc, tư vấn các thủ tục, hồ sơ pháp lý, hỗ trợ soạn thảo các văn bản…”, ông Lam nói về việc không đồng ý cách tính của Mau củc .

Vi Viak Nai, Phía deer di di vksnd tpcàmaucóêkiếnsẽxemxétlạicáchtínhchiphíluậtsbàochữa

Ông Huỳnh Thanh Lam (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trước đó, ngày 24/11, VKSND TP Cà Mau đã tổ c buổi xin lỗi công khai oan sai đối với on Huỳnh Thanh Lam.

gnu Dantry ã ưa tin, ô huỳnh thanh lam và ONG TTP (hàng xóm) tranh chất pHần ất tọa lạc tại khóm 5, pường 1, tp cà mau. gắn trên trụ bê tông bờ tường bên phần đất của ong.

Thấy camera giám sát của ông P. lắp quay sang đất của mình nên ng Lam dùng cây “tác động” làm hư hỏng 2 camera này.

December 12, 2019 cơquan cshcôngan tpcàmauraquyết sex khởitốb

Trong quá trinh tố tụng, VKSND TP Cà Mau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung liên quan đến nội dung xác định giá trị thiệt hẻi trong vẻ.

2022 13/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/nhGiátpcàmaucókếtluận Sex nhgiátạithingày 15/8/20192019thìgiámgbutmag bt came ng .

từkếtluậnnày、cơquan cshcôngantpcàmauxétthấyhànhvicủaônghuỳnhtanhlamkhôngcấuthànhtộiphạmnmnêncóquyếtbi knh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh chnh nơi cư trú đối với ong.

You may also like

Để lại một bình luận